Projecten TaalTol 2017

  • Klassewerk: Taal- en Cultuureducatie voor basis- en voortgezetonderwijs.

banner-taaltreffers-2017

TaalTreffers met Kunst, Met “TaalTreffers met Kunst” legt TaalTol de nadruk op de speelse benadering van geschreven en gesproken taal waarbij telkens de verbinding wordt gezocht met actieve oriëntatie op kunst, vanuit de belevingswereld van het kind. Met het programma TaalTreffers met Kunst maken de leerlingen aan de hand van 4 Treffers bestaande ui 4 sessies elk, een reis door de ontwikkelingsgeschiedenis van taal en kunst. We starten vanaf de allereerste grotbewoners tot aan de laatste tweed.

In schooljaar 2016/2017 is sessie A ontwikkeld en in schooljaar 2017/2018 zijn de sessie B, C en D aan de beurt. In deze fase wordt er samengewerkt met OBS Het Spectrum, CBS De Sprong, OBS De Driesprong en OBS Tiendeveen. De klankbordgroepen bestaan uit ICC, Taal-coördinator, directie en TaalTol.

Voor het ontwikkelen van TaalTreffer A is een subsidie verleend door Stichting Compenta en de Stichting Albino. Voor de ontwikkeling van de overige sessies heeft Compenta nogmaals een mooie subsidie toegekend.

TaalKunstig, ontmoeting tussen Poëzie en Druktechnieken voor groep 5/6 en 7/8. Leerlingen maken in groepjes van 4 á 5 personen een  mooi vouwboek. Er wordt gewerkt met eenvoudige druktechnieken. Leerlingen maken een Haiku en verbeelden die op hun eigen bladzijde. De inhoud van het boek bepaald de school zelf. Dit programma is opgenomen in het basis cultuureducatie programma van de Bibliotheek Hoogeveen en het cultuurmenu van K&C. Voor schooljaar 2017/2018 hebben zich diverse basis scholen ingeschreven.

Bijzonder onderwijs, TaalTol verzorgt dit jaar voor VSO de Meent tijdens de kinderboekenweek in oktober een workshop TaalKunstig. Leerlingen gaan schoolbreed aan de slag en maken een griezelboek.

banner-ede-2017-vs-02

De Platenkoffer van Ede, ontmoeting tussen Erfgoed, thema verlies en Druktechnieken voor groep 7/8. Aanvullend op de les ’t Twijde Perron ontvangen de leerlingen een beeldende workshop met grafische technieken via TaalTol. Deze workshop staat aangemeld op de website www.deplatenkoffervanede.nl Deze website is ontwikkeld door ICC-er Maschinka Bosman naar aanleiding van een eerdere samenwerking over verlies en verwerking ervan middels verbeelding. TaalTol staat hierop aangemeld en scholen kunnen zich inschrijven.

banner-taaldwalen-2017

TaalDwalen, Ontmoeting tussen Taalspel en Druktechnieken voor groep 5/6. Dit project is ontwikkeld in opdracht van K&C Drenthe in samenwerking met kinderboekenschrijfster Mariken Jongman. Er doen 17 scholen uit de gemeente Noorderveld aan mee en 30 klassen. Het wordt verspreid over het hele schooljaar 2016/2017 gerealiseerd.

Startdag Pricohscholen te Hoogeveen. TaalTol verzorgt een workshop voor leerkrachten met de titel “Van Werkdruk naar Werkgeluk”. Onder strakke tijdsdruk wordt er kennis gemaakt, gedicht, gedrukt, gelachen en gezweet. Er doen ongeveer 100 leerkrachten mee.

  • DrukCar: een mobiele minidrukkerij waar verschillende druktechnieken op locatie beoefend kunnen worden. Hoogdruk, zeefdruk en Werkmantechniek.

StraatTaal, Ontmoeting tussen straattaal, straatpoëzie en grafische technieken. Het project kan doorgaan als de gemeente Groningen toestemming geeft. Een project van Stichting Print en TaalTol.

banner-hunebed-2017

Hunebed in de Kieker, Festival op 20 en 21 mei in Tynaarlo, rondom Drents erfgoed, De Hunebed. Er was van alles te doen en te zien, Verhalen vertellen, Lazersnijden, Poezie, muziek en natuurlijk een workshops druktechnieken met onze DrukCar.  Drukwerkjes maken met de Trechterbeker, het Hunebed en natuurlijk alles wat groeit en bloeit rondom het Hunebed. Het festival trok ongeveer 500 bezoekers. In opdracht van bestuur Hunebed in de Kieker.

  • bruTAAL: Taalontwikkeling middels actieve kunstbeleving voor volwassenen. Een programma voor mensen die laaggeletterd zijn en zich willen ontwikkelen.

Week van de alfabetisering – Ontmoeting tussen erfgoed, geschiedenis, cultuur, taal en druktechnieken. Het programma bestaat uit 2 onderdelen. Een samenwerking met de Bibliotheek Gieten en het Taalhuis.

Deel 1: een inloopdag voor ouder en kind, in de bibliotheek te Gieten. Tijdens deze dag gaan de bezoekers aan de slag met taal en kunst. Er wordt geschilderd, gedrukt en gekalligrafeerd. De gemaakte werkstukken worden geëxposeerd in de bibliotheek.

Deel 2: De inloopdag dient ook ter informatie en inspiratie aan mensen die laaggeletterd zijn en hun kennismaking met de gesproken en geschreven taal graag willen hernieuwen. Bezoekers kunnen zich inschrijven voor programma A, uit de bruTAAL serie. Het programma kan doorgaan bij 5 inschrijvingen.

 

 

Ja! Ik schrijf me in voor de nieuwsbrief.