Over TaalTol

2017-klassewerk-01

TaalTol laat taal tol, kantel en sing!

Visie

TaalTol organiseert educatieprojecten en activiteiten waarin taalontwikkeling en actieve oriëntatie op (grafische)kunst, centraal staan. TaalTol ontwikkelt en realiseert ontmoetingen, programma’s en projecten, waarin de nadruk ligt op de speelse benadering van geschreven en gesproken taal waarbij telkens de verbinding wordt gezocht met actieve kunstbeleving. TaalTol werkt in Noord-Nederland en komt op locatie.

Missie

TaalTol vertaalt taal, naar kunst en terug

Dat is in de kern wat TaalTol doet op verschillende niveaus met Klassewerk voor scholen, met DrukCar voor instellingen en met bruTAAL voor mensen die laaggeletterd zijn. Ieder met het accent op verschillende doelen, maar altijd met (grafische)kunst als vertaald medium. TaalTol reist met haar programma’s en projecten door de ontwikkelingsgeschiedenis van taal en (grafische)kunst, vanaf de allereerste grottekening tot aan de laatste tweet en neemt de deelnemers hierin mee met actieve kunstbeleving. TaalTol ontwikkelt, verwondert, verdiept en biedt inzicht.

Doelstellingen

  • TaalTol wil met haar programma’s en activiteiten, aandacht vestigen op de ontwikkeling van (beeld)taal. Die aandacht op communiceren wordt bij TaalTol duidelijk. TaalTol vertaalt de taal naar (grafische)kunst en weer terug. Zo komt de essentie van taal weer naar voren en ontwikkelen er zich wonderlijke inzichten. TaalTol maakt haar publiek bewust van de juiste vertaling, nu niet van je eigen naar een vreemde taal, maar van jouw taal, naar mijn taal!
  • TaalTol onderzoekt, ontwikkelt, initieert en realiseert verrassende ontmoetingen tussen Taal, Kunst en Cultuur. Een project van TaalTol brengt diverse partijen en disciplines bij elkaar en zoekt naar vernieuwende en verbindende oplossingen die duurzaam worden ingezet.
  • TaalTol werkt samen met musea, culturele instellingen, opleidingsinstituten en particulieren om de 3 pijlers van TaalTol Klassewerk, DrukCar en bruTAAL, en de daaruit voortvloeiende activiteiten en projecten, op kwalitatief hoog niveau te ontwikkelen en te organiseren.
  • Een project van TaalTol is uitnodigend en deelnemers doen actief aan taalontwikkeling en maken kunst, individueel of in groepsverband. Zo krijgt het verbeeldende denken en doen een vanzelfsprekende plaats binnen de projecten, waarbij de relatie hoofd – hart – handen steeds centraal staat.
  • TaalTol werkt in opdracht en op eigen initiatief. Voor projectfinanciering worden sponsorgelden en fondsen geworven. TaalTol ontwikkelt daarnaast commerciële activiteiten en streeft naar een financieel onafhankelijke positie van de overheid.

 

Ja! Ik schrijf me in voor de nieuwsbrief.